TPTTMCT – Chương 3

Thu phục tuyết trắng mỹ công tử

Lăng Báo Tư

Dịch: QT

Chương 3

*******

“Oa ha ha ha ha! Ha ha ha ——”

Tiếng cười lớn đầy châm biếm vang vọng trong phòng, khiến Uyển Cung Triệt ban đầu còn cười cười đỏ mặt, sau mặt đỏ hết cỡ, rồi chuyển thành xanh mét.

Read More »