Thu Phục Tuyết Trắng Mỹ Công Tử (Hoàn)

Thu Phục Tuyết Trắng Mỹ Công Tử

Tác giả: Lăng Báo Tư

Couple: Cám Dã Công Nghĩa x Uyển Cung Triệt

(Anh Hoa Học Viện Hệ Liệt 4)

Tổng chương: 10 (Hoàn)

Dịch: QT

Bản edit: Hoàn

***

Mục lục:

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

– Hoàn –

28 thoughts on “Thu Phục Tuyết Trắng Mỹ Công Tử (Hoàn)

  1. mình coi hệ liệt này thấy rất thích thấy chủ nhà edit truyện này nên bay vào đọc ké mình comment trước khi đọc truyện mắc công quên mong chù nhà thông cảm hihi đây là lần đầu vào nhà xin ra mắt chủ nhà và cảm ơn chủ nhà đã edit truyện

  2. Hálô chủ nhà!!! Vì mình thích hệ liệt này thấy bạn edit nên mình vào đọc và thấy hay nên mong bạn tiếp tục edit nhiều truyện nữa.
    Ps: mình xin lỗi vì mới quen mà đã yêu cầu này nọ nhưng bạn có thể edit bộ thứ 4 của hệ liệt này được ko?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s